Geometrické
konstrukce

Konstrukce trojúhelníku

Řešené úlohy

Použité označení

Trojúhelník ABC
  • A, B, C – vrcholy trojúhelníku
  • a, b, c – strany trojúhelníku
  • α, β, γ – úhly trojúhelníku u vrcholů A, B, C
  • va, vb, vc – výšky trojúhelníku
  • ta, tb, tc – těžnice trojúhelníku
  • r – poloměr kružnice opsané
  • V – průsečík výšek
  • T – průsečík těžnic
Copyright © 2018 Ing. Michal Heczko