Geometrické
konstrukce

Konstrukce čtyřúhelníku

Řešené úlohy

Použité označení

Čtyřúhelník ABCD
  • A, B, C, D – vrcholy čtyřúhelníku
  • a, b, c, d – strany čtyřúhelníku
  • α, β, γ, δ – úhly trojúhelníku u vrcholů A, B, C, D
  • v – výška lichoběžníku
  • va – výška rovnoběžníku na stranu a
  • S – průsečík úhlopříček
  • e – úhlopříčka AC
  • f – úhlopříčka BD
Copyright © 2018 Ing. Michal Heczko