Geometrické
konstrukce

O této stránce

Využité technologie

jQuery jQuery UI PHP GeoGebra WordArt
Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Literatura

  1. HECZKO, Michal. Využití geometrických aplikací ve školské matematice. Závěrečná písemná práce. Olomouc: 2013.
  2. HERMAN, Jiří a kol. Geometrické konstrukce: Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998. ISBN 978-80-7196-114-7.
  3. BĚLOUN, František. Sbírka úloh z matematiky pro základní školu. 8. vyd. Praha: Prometheus, 2003, 254 s. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN 80-719-6104-3

Odkazy

Copyright © 2018 Ing. Michal Heczko