Geometrické
konstrukce

Konstrukční úlohy

Řešené úlohy

Co musí obsahovat konstrukční úloha?

  • Zadání – stručně si poznačíme zadání, které budeme řešit
  • Náčrtek – Načrtneme požadovaný výsledek, zaznačíme údaje, které známe
  • Rozbor – od ruky načrtáváme, jak budeme postupovat, vyznačujeme pomocné konstrukce, pojmenováváme jednotlivé konstrukce (přímky, kružnice, …)
  • Postup – zapíšeme číslovaný postup, kde musí být patrné, jak jsme postupovali
  • Konstrukce – narýsujeme řešení úlohy
  • Počet řešení – zapíšeme počet řešení naší úlohy

Jak se píše postup?

V postupu nejprve napíšeme, co je zadáno, včetně rozměrů. Například takto:

Dáno:
Kružnice k(S;3 cm)
Bod X: |SX|=5 cm

Následně zapisujeme postup. Postup je číslovaný a zapsaný tak, že v každém bodě je vždy co rýsujeme, následuje středník a informace o daném objektu. Například, pokud budu rýsovat úsečku AB o délce 5 cm, napíšu následující:

1. AB; |AB| = 5 cm

Posledním bodem postupu je vždy objekt, který jsem chtěl sestrojit – tj. který byl úkolem v zadání. Třeba takto:

5. k(S; 3 cm)

Nejčastější zápisy v postupu

Řešená úloha

Je dána kružnice l(O;5 cm) a její sečna m. Sestrojte kružnici k se středem S a poloměrem 1,6 cm, která se dotýká přímky m a s kružnicí l má vnitřní dotyk.Vdálenost středu O od přímky m je 1 cm.

Zadání:

Kružnice l(O;5 cm), sečna m, |mO|=1cm.
Sestrojte kružnici k(S;1,6 cm) – dotýká se m a s l má vnitřní dotyk.

Náčrtek:

Rozbor

Mám dvě podmínky:
1. Kružnice se má dotýkat zadané přímky
2. Kružnice má mít vnitřní dotyk se zadanou kružnicí.
Obě podmínky si převedu na množiny bodů.
Z první podmínky vím, že střed kružnice musí ležet na jedné ze dvou rovnoběžek ve vzdálenosti 1,6 cm – střed kružnice totiž musí ležet 1,6 cm od přímky. – v rozboru červeně
Ze druhé podmínky vím, že střed hledané kružnice musí být 1,6 cm od kružnice (a aby měla vnitřní dotyk, tak uvnitř kružnice). Je to tedy kružnice se středem O a poloměrem 3,4 cm.
A protože musí platit obě podmínky zároveň, najdu průsečík těchto přímek a kružnice (na obrázku označeno S1 a S2. To bude střed hledané kružnice.

Postup

Konstrukce:

Počet řešení:

Zadaná úloha má 4 řešení.

Copyright © 2018 Ing. Michal Heczko