Kombinatorika
a pravděpodobnost

KOMBINATORIKA

L13: Kombinatorické pravidlo součtu

<< Předchozí lekce | Seznam lekcí | Další lekce >>

Příklad L13.01:

Ve třídě je 18 děvčat a 12 chlapců. Kolikati způsoby mohou ve třídě vybrat jednoho zástupce do studentské rady, která funguje ve škole?

Řešení

Žáci mohou vybrat z 18 děvčat nebo z 12 chlapců. Můžeme vybírat celkem ze 30 žáků. Pro počet způsobů výběru tedy platí:

$${ n = 18 + 12 = 30}$$

Zástupce do studentské rady mohou ve třídě vybrat 30 způsoby.

Kombinatorické pravidlo součtu:
Jsou-li ${{A_1}, {A_2}, \dots, {A_k}}$ konečné množiny, které mají po řadě {{n_1}, {n_2}, \dots, {n_k}} prvků a jsou li každé 2 disjunktní, potom počet prvků množiny ${{A_1} \cup {A_2} \cup \dots \cup {A_k}}$ je roven $${{n_1} + {n_2} + \dots + {n_k}}$$.
Příklad L13.02:

Ve třetím ročníku gymnázia studuje 86 žáků. 32 žáků má jako druhý jazyk němčinu, 15 francouzštinu, 12 španělštinu a zbytek ruštinu. Kolik žáků navštěvuje ruštinu?

Řešení

Němčina ... 32 žáků
Francouzština ... 15 žáků
Španělština ... 12 žáků
Ruština ... x žáků

Dle kombinatorického pravidla součtu platí $${32 + 15 + 12 + x = 86}$$ $${59 + x = 86}$$ $${x = 86 - 59 = 27}$$

Ruštinu navštěvuje 27 žáků.

Příklad L13.03:
V 1. ročníku se 32 žáků zúčastnilo matematické olympiády, 18 žáků fyzikální olympiády, obou olympiád se zúčastnilo 10 žáků. Kolik žáků navštěvuje 1. ročník, pokud se 50 žáků nezúčastnilo žádné soutěže?
Řešení

Matematická olympiáda (a + b) ... 32
Fyzikální olympiáda (b + c) ... 18
Obě olympiády (b) ... 10
Žádná soutěž (d) ... 50

$${a + 10 = 32}$$ $${a = 22}$$ $${10 + c = 18}$$ $${c = 8}$$ $${a + b + c + d = 22 + 10 + 8 + 50 = 90}$$

V prvním ročníku je 90 žáků.

Příklad L13.04:
Z města A se dá cestovat do města D buď přes město B, nebo přes město C. Kolika způsoby je možné cestovat z města A do města D?
Řešení

Přes město B: ${2 \cdot 2 = 4}$ cest

Přes město C: ${3 \cdot 4 = 12}$ cest

Celkem: ${4 + 12 = 16}$ cest

Kontrolní otázky
  1. Jak je definováno kombinatorické pravidlo součtu?
  2. Jak je definováno kombinatorické pravidlo součinu?
  3. V 1.A je 29 žáků. v 1.B 25 žáků a v 1.C 30 žáků. Kolikati způsoby lze vybrat z prvního ročníku jednoho žáka, který vystoupí na Vánoční akademii školy?
Řešení
  1. Jsou-li ${{A_1}, {A_2}, \dots, {A_k}}$ konečné množiny, které mají po řadě {{n_1}, {n_2}, \dots, {n_k}} prvků a jsou li každé 2 disjunktní, potom počet prvků množiny ${{A_1} \cup {A_2} \cup \dots \cup {A_k}}$ je roven $${{n_1} + {n_2} + \dots + {n_k}}$$.
  2. Počet všech uspořádaných k-tic, jejichž první člen lze vybrat ${n_2}$ způsoby, druhý člen (po výběru prvního členu) ${n_2}$ způsoby, ... a k-tý člen (po výběru všech předcházejících členů) ${n_k}$ způsoby, je roven: $${{n_1}\cdot{n_2}\cdot~\dots~\cdot{n_k}}$$
  3. ${29 + 25 + 30 = 84}$

<< Předchozí lekce | Seznam lekcí | Další lekce >>

Copyright © 2014 Ing. Michal Heczko