Kombinatorika
a pravděpodobnost

KOMBINATORIKA

L02: Výrazy s faktoriály

<< Předchozí lekce | Seznam lekcí | Další lekce >>

Opakování

Faktoriál čísla ${n \in N}$: $${n! = n\cdot(n-1)\cdot(n-2)\cdot\dots\cdot2\cdot1}$$

Faktoriál čísla 0: $${0! = 1}$$

Libovolný faktoriál můžeme zapsat: $${n! = n\cdot(n-1)! = n\cdot(n-1)\cdot(n-2)! = \dots}$$

Příklad L02.01:

Zjednodušte výraz pro ${n \in N_0}$ a určete podmínky: $${{2\over{(n + 1)!}} - {3n\over{(n + 2)!}} + {{2n + 5}\over{(n + 3)!}}}$$

Řešení

$${{2\over{(n + 1)!}} - {3n\over{(n + 2)!}} + {{2n + 5}\over{(n + 3)!}} = }$$

V tomto příkladu využijeme vzorečku z minulé lekce, kdy faktoriál ${(n + 2)!}$ můžeme zapsat jako ${(n + 2)\cdot(n + 1)!}$ a faktoriál ${(n + 3)!}$ jako ${(n + 3)\cdot(n + 2)\cdot(n + 1)!}$.

$${ = {2\over{(n + 1)!}} - {3n\over{(n + 2)\cdot(n + 1)!}} + {{2n + 5}\over{(n + 3)\cdot(n + 2)\cdot(n + 1)!}} = }$$

Touto úpravou názorně vidíme, jak je nutné rozšířit jednotlivé zlomky, abychom je upravili na společného jmenovatele a mohli je sečíst.

$${ = {{2\cdot(n + 3)\cdot(n + 2) - 3n\cdot(n + 3) + (2n + 5)}\over{(n + 3)\cdot(n + 2)\cdot(n + 1)!}} = {{2\cdot(n + 3)\cdot(n + 2) - 3n\cdot(n + 3) + (2n + 5)}\over{(n + 3)!}} = {{2\cdot(n^2 + 5n + 6) - 3n^2 - 9n + 2n + 5}\over{(n + 3)!}} = }$$

$${ = {{2n^2 + 10n + 12 - 3n^2 - 9n + 2n + 5}\over{(n + 3)!}} = {{-n^2 + 3n + 17}\over{(n + 3)!}}}$$

Příklad L02.02:

Zjednodušte výraz pro ${n \in N_0}$ a určete podmínky: $${{{(n + 6)!}\over{(n + 4)!}}}$$

Řešení

V tomto příkladu využijeme vzorečku z minulé lekce, kdy faktoriál ${(n + 6)!}$ můžeme zapsat jako ${(n + 6)\cdot(n + 5)\cdot(n + 4)!}$ a následně můžeme vykrátit s ${(n + 4)!}$ ve jmenovateli.

$${{{(n + 6)!}\over{(n + 4)!}} = {{(n + 6)\cdot(n + 5)\cdot(n + 4)!}\over{(n + 4)!}} = (n + 6)\cdot(n + 5) = n^2 + 11n + 30}$$

Postup z minulého příkladu lze využít i na dalších dvou řešených příkladech, kde už jsou výrazy o něco složitější.

Příklad L02.03:

Zjednodušte výraz pro ${n \in N_0}$ a určete podmínky: $${{{(n + 4)!}\over{(n + 2)!}}-{{(n - 2)!}\over{(n - 3)!}}}$$

Řešení

$${{{(n + 4)!}\over{(n + 2)!}}-{{(n - 2)!}\over{(n - 3)!}} = {{(n + 4)\cdot(n + 3)\cdot(n + 2)!}\over{(n + 2)!}}-{{(n - 2)\cdot(n - 3)!}\over{(n - 3)!}} = {(n + 4)\cdot(n + 3)} - {(n - 2)} = n^{2} + 7n + 12 - n + 2 = n^{2} + 6n + 14}$$

$${n \ge 3}$$

Příklad L02.04:

Zjednodušte výraz pro ${n \in N_0}$ a určete podmínky: $${{{(n + 2)!}\over{n!}} + 3{{(n + 1)!}\over{(n - 1)!}} - {{n!}\over{(n - 2)!}}}$$

Řešení

$${{{(n + 2)!}\over{n!}} + 3{{(n + 1)!}\over{(n - 1)!}} - {{n!}\over{(n - 2)!}} = {{(n + 2)\cdot(n + 1)\cdot{n}!}\over{n!}} + 3{{(n + 1)\cdot{n}\cdot(n - 1)!}\over{(n - 1)!}} - {{{n}\cdot{(n - 1)}\cdot{(n - 2)}!}\over{(n - 2)!}} = (n + 2)\cdot(n + 1) + 3\cdot(n + 1)\cdot{n} - {n}\cdot{(n - 1)} = }$$ $${= n^2 + 2n + n + 2 + 3\cdot(n^2 + n) - n^2 + n = n^2 + 2n + n + 2 + 3n^2 + 3n) - n^2 + n = 3n^2 + 7n + 2}$$

$${n \ge 2}$$

Znalostí úpravy výrazů s faktoriály lze využít i pro dokázání, zda platí zadaný vztah. V následujícím příkladu dokážeme postupnými úpravami platnost zadané rovnosti.

Příklad L02.05:

Dokažte, že platí ${n \in N_0}$ a určete podmínky: $${{n! + (n - 1)!\cdot{n^2} = (n + 1)!}}$$

Řešení

Při tomto důkazu budeme upravovat obě strany rovnosti tak, abychom na obou stranách získali stejný výraz a tím dokázali rovnost původních výrazů.

$${{n! + (n - 1)!\cdot{n^2} = (n + 1)!}}$$

$${{n\cdot(n - 1)! + (n - 1)!\cdot{n^2} = (n + 1)\cdot{n}\cdot(n - 1)!}}$$

$${{(n + {n^2})\cdot(n - 1)! = (n + 1)\cdot{n}\cdot(n - 1)!}}$$

$${{(1 + n)\cdot{n}\cdot(n - 1)! = (n + 1)\cdot{n}\cdot(n - 1)!}}$$

$${{(n + 1)\cdot{n}\cdot(n - 1)! = (n + 1)\cdot{n}\cdot(n - 1)!}}$$

Příklad L02.06:

Dokažte, že platí: $${{{900! + 901!}\over{901! + 903!}} < 1}$$

Řešení

Při dokazování dané nerovnosti zjednodušíme výraz na levé straně nerovnice.

$${{{900! + 901!}\over{901! + 903!}} < 1}$$

$${{{900! + 901\cdot900!}\over{901\cdot900! + 903\cdot902\cdot901.900!}} < 1}$$

$${{{900!\cdot(1 + 901)}\over{900!\cdot(901 + 903\cdot902\cdot901)}} < 1}$$

$${{{(1 + 901)}\over{(901 + 903\cdot902\cdot901)}} < 1}$$

Když se podíváme na upravený výraz, můžeme říct, že ${1 + 901}$ v čitateli je určitě menší než ${901 + 903\cdot902\cdot901}$ ve jmenovateli. Z toho plyne, že hodnota daného zlomku je menší než 1 a zadaná nerovnost platí.

Kontrolní otázky
  1. Jak je definován faktoriál přirozeného čísla?
  2. Jakou hodnotu má faktoriál čísla 0?
  3. Určete, kolik nul bude mít číslo 56!
  4. Dokažte, že platí: $${(n - 2)! + (n - 3)! + (n - 4)! = (n - 4)!\cdot(n - 2)^2}$$
Řešení
  1. ${n! = n\cdot(n-1)\cdot(n-2)\cdot\dots\cdot2\cdot1}$
  2. ${0! = 1}$
  3. 13 nul
  4. ano, platí

<< Předchozí lekce | Seznam lekcí | Další lekce >>

Copyright © 2014 Ing. Michal Heczko