Kombinatorika
a pravděpodobnost

LITERATURA

  1. CALDA, Emil a Václav DUPAČ. Matematika pro gymnázia. 5. vyd. Praha: Prometheus, 2008, 170 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 978-80-7196-365-3
  2. TLUSTÝ, Pavel. Kombinatorika. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2012, 83 s. Flexibooks.
  3. TLUSTÝ, Pavel. Pravděpodobnost. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2013, 68 s. Flexibooks.
Copyright © 2014 Ing. Michal Heczko