Kombinatorika
a pravděpodobnost

KOMBINATORIKA

L18: Příklady na procvičení V

<< Předchozí lekce | Seznam lekcí | Další lekce >>

Příklad L18.01:
Vypočítejte:
a) P(8)
b) P(12)
c) P(7) - P(6)
d) P(4) - P(3).P(2)
Řešení
a) $${P(8) = 8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 40~320}$$ b) $${P(12) = 12! = 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 479~001~600}$$ c) $${P(7) - P(6) = 7! - 6! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 - 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5~040 - 720 = 4~320}$$ d) $${P(4) - P(3) \cdot P(2) = 4! - 3! \cdot 2! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 - 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = 24 - 12 = 12}$$
Příklad L18.02:
8 kamarádů si koupilo lístky do kina. Kolika způsoby se může posadit v kině?
Řešení
Jedná se o permutaci z 8 prvků
$${P(8) = 8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 40~320}$$
Příklad L18.03:
V hodinách informatiky jsou žáci dělení do skupin po 12.
a) Kolika způsoby se v dané skupině mohou usadit ke 12 počítačům?
b) Kolika způsoby se mohou usadit ke 12 počítačům aby Adam s Barborou seděli vedle sebe?
Řešení

a)

Tvoříme permutace z 12 prvků.

$${P(12) = 12! = 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 479~001~600}$$

Žáci se mohou usadit k počítačům 479 001 600 způsoby.

b)

Adam s Barborou budou sedět vedle sebe v následujících situacích:

AB**********  BA**********
*AB********* *BA*********
**AB******** **BA********
***AB******* ***BA*******
****AB****** ****BA******
*****AB***** *****BA*****
******AB**** ******BA****
*******AB*** *******BA***
********AB** ********BA**
*********AB* *********BA*
**********AB **********BA

Adam s Barborou tedy budou sedět vedle sebe ve 22 případech (11 případů v pořadí AB, 11 v opačném pořadí). Zbylých 10 míst musíme ve všech případech doplnit zbývajícími studenty.

Počet způsobů tedy bude: $${p = 22 \cdot P(10) = 22 \cdot 10! = 22 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 79~833~600}$$

Žáci se mohou usadit k počítačům tak, aby seděli vedle sebe Adam s Barborou 79 833 600 způsoby.

Příklad L18.04:
Studenti mají mít v pondělním rozvrhu 6 vyučovacích hodin: češtinu, matematiku, biologii, chemii, dějepis a fyziku, každou jedenkrát.
a) Kolika způsoby můžeme vytvořit rozvrh?
b) Kolika způsoby lze vytvořit rozvrh, aby první hodinu byla matematika?
c) Kolika způsoby lze vytvořit rozvrh, aby první hodinu nebyla fyzika?
d) Kolika způsoby lze vytvořit rozvrh, aby byla matematika bezprostředně před fyzikou?
e) Kolika způsoby lze vytvořit rozvrh, aby byla matematika před fyzikou (fyzika nemusí následovat ihned za ní)?
Řešení

a)

Jedná se o permutaci z 6 prvků.

$${P(6) = 6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720}$$

b)

Prvním předmětem bude matematika. Zbylých 5 předmětů

Jedná se tedy o permutaci z 5 prvků.

$${P(5) = 5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120}$$

c)

Pokud první hodinu nebude fyzika, máme 5 možností pro výběr předmětu pro 1. hodinu. Další hodiny budeme vybírat ze zbylých 5 předmětů, tedy pomocí permutace z 5.

$${5 \cdot P(5) = 5 \cdot 5! = 5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 600}$$

d)

Matematika bezprostředně před fyzikou může být v 5 případech:

MF****
*MF***
**MF**
***MF*
****MF

Zbylé 4 předměty vybíráme pomocí permutace ze 4. prvků.

$${5 \cdot P(4) = 5 \cdot 4! = 5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120}$$

e)

Matematika bezprostředně před fyzikou může být v 15 případech:

MF**** M*F*** M**F** M***F* M****F
*MF*** *M*F** *M**F* *M***F
**MF** **M*F* **M**F
***MF* ***M*F
****MF

Zbylé 4 předměty vybíráme pomocí permutace ze 4. prvků.

$${15 \cdot P(4) = 15 \cdot 4! = 5! = 15 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 360}$$

Příklad L18.05:
Kolika různými způsoby lze uspořádat množinu čísel {0, 1, 2, ..., 9}, jestliže má být číslice 1 na druhém, číslice 5 na pátém a číslice 9 na devátém místě?
Řešení

Hledáme čísla ve tvaru *1**5***9*. 3 čísla máme napevno dána a zbylých 7 míst potřebujeme obsadit 7 čísly. Řešíme tedy permutaci bez opakování ze 7 prvků.

$${P(7) = 7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5~040}$$

Příklad L18.06:
Určete počet všech pěticiferných čísel, v nichž se každá z cifer 3, 4, 5, 6, 7 vyskytuje právě jednou. Kolik z nich je takových, že začínají cifrou 5 nebo 7?
Řešení

Počet pěticiferných čísel zjistíme pomocí permutace z 5 prvků. $${P(5) = 5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120}$$

Pokud by dané číslo mělo mělo začínat 5 nebo 7, máme 2 možnosti pro určení první cifry. Zbylé 4 cifry vybíráme ze 4 číslic, tedy pomocí permutace ze 4 prvků. $${2 \cdot P(4) = 2 \cdot 4! = 2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 48}$$

Příklad L18.07:
Určete počet všech šesticiferných čísel, v nichž se každá z cifer 3, 4, 5, 6, 7, 8 vyskytuje právě jednou. Kolik z nich je takových, že nezačínají číslicí 5 a zároveň končí číslicí 7?
Řešení

Počet pěticiferných čísel zjistíme pomocí permutace z 6 prvků. $${P(6) = 6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720}$$

Pokud první číslice nemá být 5 a zároveň číslo má končit na 7, tak první číslici vybíráme ze 4 prvků a další 4 opět ze 4. $${4 \cdot P(4) = 4 \cdot 4! = 4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 96}$$

Příklad L18.08:
Jestliže se zvětší počet prvků o 2, zvětší se počet permutací dvanáctkrát. Kolik je prvků?
Řešení
$${P(x + 2) = 12 \cdot P(x)}$$ $${(x + 2)! = 12 \cdot x!)}$$ $${(x + 2) \cdot (x + 1) \cdot x! = 12 \cdot x!}$$ $${(x + 2) \cdot (x + 1) = 12}$$ $${x^2 + 3x + 2 = 12}$$ $${x^2 + 3x - 10 = 0}$$ $${x_1 = -5}$$ $${x_2 = 2}$$

Prvky v dané permutaci jsou 2

Příklad L18.09:
Z kolika prvků lze vytvořit 362 880 permutací?
Řešení

Víme, že počet permutací získáme pomocí faktoriálu, tedy ${P(n) = n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot~\dots~\cdot 2 \cdot 1}$

Když budeme postupovat z opačného směru, můžeme dělit dané číslo 2, výsledek 3 atd., až nám při dělení číslem n vyjde podíl 1. Potom číslo n je počet prvků, ze kterých jsme tvořili dané permutace.

$${362~880 : 2 = 181~440}$$

$${181~440 : 3 = 60~480}$$

$${60~480 : 4 = 15~120}$$

$${15~120 : 5 = 3~024}$$

$${3~024 : 6 = 504}$$

$${504 : 7 = 72}$$

$${72 : 8 = 9}$$

$${9 : 9 = 1}$$

362 880 permutací vytvoříme z 9 prvků

Příklad L18.10:
Z kolika prvků lze vytvořit 39 916 800 permutací?
Řešení

Víme, že počet permutací získáme pomocí faktoriálu, tedy ${P(n) = n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot~\dots~\cdot 2 \cdot 1}$

Když budeme postupovat z opačného směru, můžeme dělit dané číslo 2, výsledek 3 atd., až nám při dělení číslem n vyjde podíl 1. Potom číslo n je počet prvků, ze kterých jsme tvořili dané permutace.

$${39~916~800 : 2 = 19~958~400}$$

$${19~958~400 : 3 = 6~652~800}$$

$${6~652~800 : 4 = 1~663~200}$$

$${1~663~200 : 5 = 332~640}$$

$${332~640 : 6 = 55~440}$$

$${55~440 : 7 = 7~920}$$

$${7~920 : 8 = 990}$$

$${990 : 9 = 110}$$

$${110 : 10 = 11}$$

$${11 : 11 = 1}$$39 916 800 permutací vytvoříme z 11 prvků

<< Předchozí lekce | Seznam lekcí | Další lekce >>

Copyright © 2014 Ing. Michal Heczko