Kombinatorika
a pravděpodobnost

KOMBINATORIKA

L07: Rovnice a nerovnice s kombinačními čísly

<< Předchozí lekce | Seznam lekcí | Další lekce >>

Příklad L07.01:

$${\binom{x + 1}{x} = 5}$$

Řešení

Kombinační čísla rozepíšeme dle vzorce ${\binom{n}{k} = {{n!}\over{k!\cdot(n - k)!}}}$:

$${\binom{x + 1}{x} = 5}$$

$${\frac{(x + 1)!}{x! \cdot \left[(x + 1) - x\right]!} = 5}$$

$${\frac{(x + 1)!}{x! \cdot 1!} = 5}$$

Faktoriál ${(x + 1)!}$ lze rozepsat ${(x + 1)\cdot x!}$ a následně vykrátit se jmenovatelem:

$${\frac{(x + 1) \cdot x!}{x! \cdot 1!} = 5}$$

$${x + 1 = 5}$$

$${x = 4}$$

Příklad L07.02:

$${ \binom{x + 2}{x + 1} = \binom{x + 4}{x + 3} }$$

Řešení

Kombinační čísla rozepíšeme dle vzorce ${\binom{n}{k} = {{n!}\over{k!\cdot(n - k)!}}}$:

$${\binom{x + 1}{x} = 5}$$

$${\frac{(x + 2)!}{(x + 1)! \cdot \left[(x + 2) - (x + 1)\right]!} = \frac{(x + 4)!}{(x + 3)! \cdot \left[(x + 4) - (x + 1)\right]!}}$$

$${\frac{(x + 1)!}{x! \cdot 1!} = 5}$$

Faktoriál ${(x + 1)!}$ lze rozepsat ${(x + 1)\cdot x!}$ a následně vykrátit se jmenovatelem:

$${\frac{(x + 1) \cdot x!}{x! \cdot 1!} = 5}$$

$${x + 1 = 5}$$

$${x = 4}$$

Příklad L07.03:

$${ \binom{x + 2}{x + 1} = \binom{x + 4}{x + 3} }$$

Řešení
$${ \binom{x + 2}{x + 1} = \binom{x + 4}{x + 3} }$$
Příklad L07.04:

Najděte všechna čísla x, pro které platí: $${\binom{x + 3}{x + 1} + \binom{x - 2}{x - 4} = 9}$$

Řešení
Příklad L07.05:

Najděte všechna čísla x, pro které platí: $${\binom{x + 4}{x + 1} - \binom{x - 5}{x - 8} = 9x^2 - 3}$$

Řešení
Příklad L07.06:

Řešte v oboru přirozených čísel: $${\binom{x}{x - 1} - \binom{x + 5}{x + 4} = 2}$$

Řešení
Příklad L07.07:

Řešte soustavu rovnic v oboru přirozených čísel: $${\binom{x}{2} = 153}$$ $${\binom{x}{y} = \binom{x}{y + 2}}$$

Řešení

<< Předchozí lekce | Seznam lekcí | Další lekce >>

Copyright © 2014 Ing. Michal Heczko