Kombinatorika
a pravděpodobnost

KOMBINATORIKA

L06: Výrazy s kombinačními čísly

<< Předchozí lekce | Seznam lekcí | Další lekce >>

Příklad L06.01:

Určete: $${\binom{16}{7} + \binom{16}{8}}$$

Řešení
Příklad L06.02:

Určete: $${\binom{20}{20} + \binom{21}{20} + \binom{22}{20} + \binom{23}{20}}$$

Řešení
Příklad L06.03:

Určete: $${\binom{10}{1} + \binom{10}{0} + \binom{11}{9}}$$

Řešení
Příklad L06.04:

Víte, že ${\binom{14}{5} = 2002}$, Určete ${\binom{14}{9}}$ a ${\binom{14}{6}}$.

Řešení
Příklad L06.05:

Které číslo ${\binom{50}{k}}$, kde k je celé číslo od 1 do 50, je největší?

Řešení
Příklad L06.06:

Které číslo je větší: ${K = \binom{300}{30}}$ nebo ${L = \binom{301}{31}}$?

Řešení

<< Předchozí lekce | Seznam lekcí | Další lekce >>

Copyright © 2014 Ing. Michal Heczko