Michal Heczko

www.michalheczko.cz m.heczko@gmail.com

O mně

Vzdělání

Gymnázium a JŠ Zlín

obor: Gymnázium – čtyřleté všeobecné, maturitní zkouška
1999 - 2003

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Fakulta aplikované informatiky

obor: Informační technologie, titul Bc.
2003 - 2006

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Fakulta aplikované informatiky

obor: Informační technologie, titul Ing.
2006 - 2008

Národní institut pro další vzdělávání Zlín

obor: Pedagogika
2010 - 2011

Univerzita Palackého v Olomouci | Pedagogická fakulta

obor: Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ
2011 - 2013

Ostravská univerzita v Ostravě | Přírodovědecká fakulta

obor: Učitelství matematiky pro SŠ - rozšiřující studium
2013 - 2014

Praxe

Učitel matematiky a informatiky

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
od 2009

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – SYPO

Národní pedagogický institut České republiky

člen Krajského metodického kabinetu "Matematika a její aplikace" a předseda oblastního metodického kabinetu "Matematika a její aplikace" pro oblast Zlínsko

místopředseda Krajského metodického kabinetu "Informatika a ICT" a předseda oblastního metodického kabinetu "Informatika a ICT" pro oblast Zlínsko

od 2019

Certifikovaný konzultant systému Bakaláři

školení, konzultace a servis informačního systému Bakaláři ve spolupráci s Bakaláři software, s. r. o.

od 2018

Rater matematiky

CERMAT

hodnotitel přijímacích zkoušek a státních maturit

od 2017

OSVČ v oblasti IT služeb a poradenství

od 2008

Učitel matematiky

Střední škola Baltaci s. r. o.

Dálkové studium

2019 - 2020

Výuka na FAI UTB ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Výuka předmětů "Programování", "Základy výpočetní techniky", "Elektrotechnika a průmyslová elektronika", "Teorie programů"

2008 - 2011

Členství v organizacích

 • Jednota českých matematiků a fyziků
  - člen, od roku 2015 tajemník pobočného spolku Zlín
 • Mensa České republíky
  - člen
 • Učitelská platforma
  - člen

Úspěchy a ocenění

 • 2008: Cena děkana za diplomovou práci „Automatická digitalizace plošného grafu křivky z obrázku”
 • 2009: Programátorská soutěž Microsoft Imagine Cup 2009 – 2. místo v českém finále (tým M. Heczko, L. Kouřil, D. Malaník)
 • 2013: SVOČ 2013 v didaktice matematiky, Kostelec nad Černými lesy – 3. cena v kategorii K6 „Závěrečné práce vzniklé v rámci CŽV“ za závěrečnou práci „Využití geometrických aplikací ve školské matematice“
 • 2019: Speciální cena poroty - 8. ročník finálové přehlídky digitálních výukových objektů DOMINO

Výuka

Na této stránce najdete různé výukové materiály, které jsem vytvářel pro potřeby výuky na Gymnáziu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín a na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Postupně budou přibývat další prezentace a studijní materiály.

Geometrické konstrukce

Výukové materiály a sbírka řešených úloh pro tématický celek "Geometrické konstrukce" pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Stránky jsou v testovacím provozu a budou postupně doplňovány.

Kombinatorika a pravděpodobnost

Výukové materiály a sbírka řešených úloh pro tématický celek "Kombinatorika a pravděpodobnost". Stránky jsou v testovacím provozu a budou postupně doplňovány (zejména lekce L03 - L08, které zatím neobsahují řešení některých příkladů).

YouTube kanál

Výuková videa pro výuku matematiky pro nižší stupeň ZŠ a SŠ.

Programování v C jazyku

Prezentace ze semináře předmětů "Programování v C jazyku" a "Programování", který je vyučován v 1. semestru studijních oborů "Informační a řídicí technologie" a "Bezpečnostní technologie, systémy a management", které jsou součástí studijního programu "Inženýrská informatika".
Obsahem prezentací je seznámení s úvodem do programování a popis programovacího jazyka C dle normy ANSI C.

Teorie programů

Studijní materiály k laboratoři z předmětu "Teorie programů".
Obsahem dokumentů je základní syntaxe a ukázka použití nejčastěji používaných příkazů a funkcí prostředí Wolfram Mathematica.

Služby a reference

Fakturační údaje

 • Jméno: Ing. Michal Heczko
 • IČ: 86997904

Nabídka

 • Tvorba WWW stránek a webových aplikací.
  Technologie: XHTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL
 • Zprostředkování domén a webhostingu
 • Tvorba aplikací a databázových systémů pro OS Windows.
  Technologie: C#, C++, MS Visual Fox Pro
 • Návrh a realizace počítačových sítí.
 • Správa počítačových sítí.
 • Poradenství v oblasti IT.
 • Zpracování grafiky a střih videa.
 • Poradenství a implementace systému BAKALÁŘI.

WWW stránky

MUDr. Otto Štach – PLICNÍ ORDINACE s. r. o.

 • Webová prezentace pneumologické ordinace
 • Použité technologie: BootStrap, XHTML, CSS3, JS
 • Termín spuštění: 02/2020
 • Odkaz: http://www.ottostach.cz/

Krajská matematická soutěž

 • Webová platforma pro realizaci Krajské matematické soutěže Zlínského kraje
 • Realizováno v rámci projektu IKAP Zlínského kraje
 • Termín spuštění: 01/2019
 • Odkaz: http://www.matematickasoutez.eu/

JUDr. Ing. Ivan Pavelka, Ph.D., advokát

 • Webová prezentace zlínského advokáta JUDr. Ing. Ivan Pavelky, Ph.D.
 • Použité technologie: BootStrap, XHTML, CSS3, JS
 • Termín spuštění: 11/2017
 • Odkaz: http://www.advokatpavelka.cz/

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Zlín

 • Webová prezentace zlínské pobočky JČMF
 • Použité technologie: implementace redakčního systému WordPress
 • Termín spuštění: 10/2015
 • Odkaz: http://www.jcmf-zlin.cz/

Kombinatorika a pravděpodobnost

 • Výukové materiály a sbírka řešených úloh pro tématický celek "Kombinatorika a pravděpodobnost".
 • Použité technologie: xHTML, PHP, CSS, JS, jQuery, MathJax
 • Termín spuštění: 6/2014
 • Odkaz: http://www.michalheczko.cz/kombinatorika

Základní umělecká škola Harmonie Zlín

 • Webová prezentace základní umělecké školy.
 • Použité technologie: implementace redakčního systému WordPress
 • Termín spuštění: 4/2020
 • Odkaz: http://www.zus-harmonie.cz

Starší projekty

Publikace

 • Heczko, M. Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Bakalářská práce. Zlín: 2006
 • Perůtka, K., Heczko, M.: Teaching of MATLAB programming using complex game, IEEE, Proc. of 37th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference FIE 2007, Milwaukee, Wisconsin, USA, 2007, SH1 13-18, ISSN/ISBN 1-4244-1084-3
 • Heczko, M. Automatická digitalizace plošného grafu křivky z obrázku. Diplomová práce. Zlín: 2008
 • Malaník, D., Kouřil, L., Heczko, M. Disease-Simulation Environment., České národní finále Imagine Cup 2009, Sborník soutěžních prací. Egypt 2009 Imagine Cup Microsoft. 2009. s. 7 - 14
 • Heczko, M., RLE methods for binary-image encoding. Počítačové architektury & diagnostika. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky, 2009. s. 76 - 82. ISBN: 978-80-7318-847-4
 • Heczko, M., Vývoj a současnost kvantové kryptografie. Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací - Řízení procesů a využití moderních terminálových technologií - XII. ročník mezinárodní konference. Kraków-Zlín: EAS, Tomas Bata University, 2010. s. 168 - 176. ISBN: 978-83-61645-16-0
 • Heczko, M., Historical evolution of the quantum key distribution. Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky - 6. ročník. Zlín - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2010. ISBN: 978-80-7318-922-8
 • Heczko, M. Comparison of methods for video compression. Počítačové architectury & diagnostika. BRNO: University of technology, 2010. s. 103 - 108. ISBN: 978-80-214-4140-8
 • Heczko, M. Standardy MPEG-7 a MPEG-21 pro ukládání a distribuci multimediálních dat. Sborník konference: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 1. vyd. 2010. s. 27 – 35. ISBN 978-80-86703-41-1, ETTN 042-10-10003-11-4. 1380 s.
 • Heczko, M. Aktuální trendy v přenosu audiovizuálních děl. Workshop v rámci projektu „Inovace marketingových komunikací“. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací 2011.
 • Heczko, M. Problematika práce žáků s PC v naší škole a její význam pro edukační proces. Závěrečná práce, “Studium pedagogiky”. Zlín: Národní institut pro další vzdělávání. 2011.
 • Čada, J.; Heczko, M. Internet v televizi, nebo televize na internetu?. Tradiční a nové v marketingové komunikaci (s. 200 - 208) / Radim Bačuvčík a kol. – 1. vyd. – Zlín : VeRBuM, 2011. – 218 s. – ISBN 978-80-87500-04-0
 • Heczko, M. Nové algoritmy a metody optimalizace zabezpečení přenosu a ukládání multimediálních dat. Pojednání o dizertační práci ke státní doktorské zkoušce. Zlín: 2011.
 • Heczko, M. Využití geometrických aplikací ve školské matematice. Závěrečná písemná práce. Olomouc: 2013.
 • Heczko, M. Kombinatorika a pravděpodobnost ve výuce matematiky na gymnáziu. Závěrečná písemná práce. Ostrava: 2014.
 • Benešová, S.; Heczko, M.; Juříčková J. FOOD KILOMETRES - Taking THEIA into the class. Erasmus+ Project. Zlín: 2016.
 • Heczko, M. Záznam videa v LOOM Pro. Projekt SYPO - Blog. 2020.
 • Heczko, M. Matematika online: využití MS Teams a MS Forms. Projekt SYPO - Webinář. 2020.